Jagiellonian University Repository

Kategorie "początku i końca dziejów" w serbskiej historiozofii : dominanty problemowe i metodologiczne

Kategorie "początku i końca dziejów" w serbskiej ...

Show full item record

dc.contributor.author Gil, Dorota [SAP11015330] pl
dc.date.accessioned 2015-10-20T11:17:29Z
dc.date.available 2015-10-20T11:17:29Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1233-6173 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16206
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kategorie "początku i końca dziejów" w serbskiej historiozofii : dominanty problemowe i metodologiczne pl
dc.title.alternative The concept of "the beginning and end of history" in Serbian historiosophy : dominant problematic and methodological features pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 189-201 pl
dc.subject.en historiosophy pl
dc.subject.en methodology of the description of the Serbian history pl
dc.subject.en Orthodox religious thought pl
dc.subject.en category of the beginning pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.points 7 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.11649/sm.2014.008 pl
dc.identifier.eissn 2392-2400 pl
dc.title.journal Slavia Meridionalis pl
dc.title.volume Idee wędrowne na Słowiańszczyźnie południowej i zachodniej (początek i koniec czasów) = Migrating ideas in Southern and Western Slavs : the beginning and the end of times pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)