Jagiellonian University Repository

Gerundio español e imiesłów polaco : aproximación a un estudio morfosintáctico contrastivo

Gerundio español e imiesłów polaco : aproximación a ...

Show full item record

dc.contributor.author Pawłowska, Marta [SAP14004752] pl
dc.date.accessioned 2015-10-19T12:38:29Z
dc.date.available 2015-10-19T12:38:29Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2082-8594 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16162
dc.language spa pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode pl
dc.title Gerundio español e imiesłów polaco : aproximación a un estudio morfosintáctico contrastivo pl
dc.title.alternative Gerundio in Spanish and imiesłów in Polish : a comparative morphosyntactic study pl
dc.title.alternative Hiszpańskie gerundio a polski imiesłów : studium porównawcze z punktu widzenia morfoskładni pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 147-163 pl
dc.identifier.weblink http://www.filg.uj.edu.pl/documents/41616/135699510/SI_11_2012_Pawlowska.pdf/53663410-51d9-4188-85d1-f2ce56930f25 pl
dc.abstract.pl W artykule porównane zostały dwie części mowy - hiszpańskie gerundio i polski imiesłów przysłówkowy, które pomimo wielu cech wspólnych mają odmienny zakres użycia. Po wymienieniu cech morfologicznych oraz opisaniu genezy i rozwoju obydwu formacji przedstawiono reguły składniowe, które określają konteksty występowania tych formacji (wraz z interpretacją semantyczną). Na zakończenie zaprezentowane zostały przykłady (głównie literackie), w których ze względów składniowych lub stylistycznych gerundio nie tłumaczy się za pomocą imiesłowu przysłówkowego i odwrotnie. pl
dc.abstract.en The goal of this paper is to compare spanish gerundio and polish adverbial imiesłów. We examine the morphological characteristics, origin and development of these word classes. Then we focus on it's syntactic behaviour and we present some examples of discrepancies between the two languages. pl
dc.subject.pl morfoskładnia pl
dc.subject.pl gerundio pl
dc.subject.pl imiesłów pl
dc.subject.pl zdanie podrzędne pl
dc.subject.pl imiesłowowy równoważnik zdania pl
dc.subject.en morphosyntax pl
dc.subject.en gerundio pl
dc.subject.en imiesłów pl
dc.subject.en dependent clause pl
dc.subject.en gerund clause pl
dc.description.number 11 pl
dc.identifier.doi 10.12797/SI.11.2012.11.11 pl
dc.identifier.eissn 2391-7636 pl
dc.title.journal Studia Iberystyczne pl
dc.title.volume Lenguas en contraste : el caso del español y polaco = Languages in contrast : the case of Spanish and Polish = Języki w kontraście : na przykładzie języków hiszpańskiego i polskiego pl
dc.language.container spa pl
dc.date.accession 2017-09-29 pl
dc.participation Pawłowska, Marta: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska