Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Spór o źródła i piastuna najwyższej władzy w polskim ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Kloczkowski, Jacek
Pietrzyk-Reeves Dorota

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Kloczkowski, Jacek
Pietrzyk-Reeves Dorota

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Kloczkowski, Jacek
Pietrzyk-Reeves Dorota