Jagiellonian University Repository

Ignacy Krasicki po arabsku : analiza krytyczna przekładu Karola Załuskiego

Ignacy Krasicki po arabsku : analiza krytyczna ...

Show full item record

dc.contributor.author Siwiec, Paweł [SAP14006929] pl
dc.date.accessioned 2015-10-13T10:18:05Z
dc.date.available 2015-10-13T10:18:05Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1689-9121 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16057
dc.language pol pl
dc.title Ignacy Krasicki po arabsku : analiza krytyczna przekładu Karola Załuskiego pl
dc.title.alternative Ignacy Krasicki in Arabic : a critical analysis of K. Załuski's translation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 43-54 pl
dc.description.volume 21 pl
dc.description.number 2 (28) pl
dc.identifier.doi 10.12797/MOaP.21.2015.28.01 pl
dc.identifier.eissn 2391-6745 pl
dc.title.journal Między Oryginałem a Przekładem pl
dc.title.volume Obcość kulturowa w przekładzie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)