Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Republika versus demokracja. Ideały republikańskie ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Bäcker, Roman
Pietrzyk-Reeves Dorota
Marszałek-Kawa, Joanna
Modrzyńska, Joanna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Bäcker, Roman
Pietrzyk-Reeves Dorota
Marszałek-Kawa, Joanna
Modrzyńska, Joanna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Bäcker, Roman
Pietrzyk-Reeves Dorota
Marszałek-Kawa, Joanna
Modrzyńska, Joanna