Jagiellonian University Repository

Charakterystyka konsultacji jako specjalnej procedury ustawodawczej Unii Europejskiej

Charakterystyka konsultacji jako specjalnej procedury ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska