Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rada Ministrów bez ministrów? : wpływ struktury organizacyjnej Rady Unii Europejskiej na kształt procesu podejmowania decyzji : perspektywa konstruktywizmu społecznego

Rada Ministrów bez ministrów? : wpływ struktury ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska