Jagiellonian University Repository

Rada Ministrów bez ministrów? : wpływ struktury organizacyjnej Rady Unii Europejskiej na kształt procesu podejmowania decyzji : perspektywa konstruktywizmu społecznego

pcg.skipToMenu

Rada Ministrów bez ministrów? : wpływ struktury organizacyjnej Rady Unii Europejskiej na kształt procesu podejmowania decyzji : perspektywa konstruktywizmu społecznego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska