Jagiellonian University Repository

Hipotonia dializacyjna u chorego leczonego przewlekłymi hemodializami : trudny przypadek kliniczny

pcg.skipToMenu

Hipotonia dializacyjna u chorego leczonego przewlekłymi hemodializami : trudny przypadek kliniczny

Show full item record

dc.contributor.author Drożdż, Maciej [SAP20001529] pl
dc.date.accessioned 2020-06-30T08:07:14Z
dc.date.available 2020-06-30T08:07:14Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1899-3338 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160128
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Hipotonia dializacyjna u chorego leczonego przewlekłymi hemodializami : trudny przypadek kliniczny pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-41 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 41 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/forum_nefrologiczne/article/view/10453/8923 pl
dc.subject.pl hemodializa pl
dc.subject.pl hipotonia pl
dc.subject.pl powikłania pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 1899-4113 pl
dc.title.journal Forum Nefrologiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-06-30 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Nefrologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa