Jagiellonian University Repository

Stanowisko Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące miejsca hemodiafiltracji w terapii nerkozastępczej

pcg.skipToMenu

Stanowisko Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące miejsca hemodiafiltracji w terapii nerkozastępczej

Show full item record

dc.contributor.author Rutkowski, Bolesław pl
dc.contributor.author Grenda, Ryszard pl
dc.contributor.author Sułowicz, Władysław [SAP20000156] pl
dc.contributor.author Dębska-Śluzień, Alicja pl
dc.date.accessioned 2020-06-30T08:04:59Z
dc.date.available 2020-06-30T08:04:59Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1899-3338 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160126
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Stanowisko Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące miejsca hemodiafiltracji w terapii nerkozastępczej pl
dc.title.alternative Position statement of the Polish Nephrology Consultant’s Working Group concerning wider introduction of hemodiafiltration pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 272-276 pl
dc.description.additional Zespół Krajowego Konsultanta Medycznego w dziedzinie Nefrologii: Krzysztof Bidas (Kielce), Grażyna Bogdanowicz (Opole), Kazimierz Ciechanowski (Szczecin), Stanisław Czekalski (Poznań), Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk), Magdalena Durlik (Warszawa), Ryszard Grenda (Warszawa), Marian Klinger (Wrocław), Jacek Manitius (Bydgoszcz), Michał Myśliwiec (Białystok), Michał Nowicki (Łódź), Andrzej Oko (Poznań), Andrzej Rydzewski (Warszawa), Tomasz Stompór (Olsztyn), Władysław Sułowicz (Kraków), Zofia Wańkowicz (Warszawa), Andrzej Więcek (Katowice), Wojciech Załuska (Lublin) pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/forum_nefrologiczne/article/view/18534 pl
dc.subject.en hemodiafiltration pl
dc.subject.en hemodynamic instability pl
dc.subject.en reimbursement rate pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 1899-4113 pl
dc.title.journal Forum Nefrologiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-06-30 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Nefrologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa