Jagiellonian University Repository

Treatment without consent : dialogue, or psychiatric language games?

pcg.skipToMenu

Treatment without consent : dialogue, or psychiatric language games?

Show full item record

dc.contributor.author Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata [SAP11015580] pl
dc.contributor.author Rostworowska, Maria [SAP20000377] pl
dc.contributor.author Ćwikliński, Zbigniew pl
dc.contributor.author Robak, Jolanta pl
dc.contributor.author Dziasek, Ireneusz pl
dc.contributor.author Marciak, Mirosława [SAP20007071] pl
dc.contributor.author Pytko, Halina pl
dc.contributor.author Karolczyk, Bernadetta pl
dc.date.accessioned 2020-06-29T06:39:43Z
dc.date.available 2020-06-29T06:39:43Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1509-2046 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/158802
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Treatment without consent : dialogue, or psychiatric language games? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-10 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 10. Autorka podpisana na publikacji Małgorzata Opoczyńska pl
dc.identifier.weblink http://www.archivespp.pl/uploads/images/2011_13_1/Opoczynska5_Archives1_11.pdf pl
dc.subject.en schizophrenia pl
dc.subject.en locked psychiatric ward pl
dc.subject.en forced treatment pl
dc.subject.en discussion with anti- and postpsychiatry pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2083-828X pl
dc.title.journal Archives of Psychiatry and Psychotherapy pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-06-29 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dorosłych pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa