Jagiellonian University Repository

Heme oxygenase‐1 deficiency triggers exhaustion of hematopoietic stem cells

pcg.skipToMenu

Heme oxygenase‐1 deficiency triggers exhaustion of hematopoietic stem cells

Show full item record

dc.contributor.author Szade, Krzysztof [SAP14008846] pl
dc.contributor.author Żukowska, Monika [SAP14017328] pl
dc.contributor.author Szade, Agata [SAP14003001] pl
dc.contributor.author Nowak, Witold [SAP14008673] pl
dc.contributor.author Skulimowska, Izabella [USOS178055] pl
dc.contributor.author Cieśla, Maciej [SAP14004290] pl
dc.contributor.author Bukowska-Straková, Karolina [SAP20002639] pl
dc.contributor.author Gulati, Gunsagar Singh pl
dc.contributor.author Kachamakova-Trojanowska, Neli [SAP12019380] pl
dc.contributor.author Kusienicka, Anna [SAP14013247] pl
dc.contributor.author Einwallner, Elisa pl
dc.contributor.author Kijowski, Jacek [SAP20002182] pl
dc.contributor.author Czauderna, Szymon [USOS61513] pl
dc.contributor.author Esterbauer, Harald pl
dc.contributor.author Benes, Vladimir pl
dc.contributor.author Weissman, Irving L. pl
dc.contributor.author Dulak, Józef [SAP11012135] pl
dc.contributor.author Józkowicz, Alicja [SAP11114690] pl
dc.date.accessioned 2020-06-26T10:03:38Z
dc.date.available 2020-06-26T10:03:38Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1469-221X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/158738
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Heme oxygenase‐1 deficiency triggers exhaustion of hematopoietic stem cells pl
dc.type JournalArticle pl
dc.subject.en aging pl
dc.subject.en bone marrow pl
dc.subject.en cxcl12-abudant reticular cells pl
dc.subject.en endothelial cells pl
dc.subject.en niche pl
dc.description.volume 21 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.15252/embr.201947895 pl
dc.identifier.eissn 1469-3178 pl
dc.title.journal EMBO Reports pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biotechnologii Medycznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid e47895 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 97621
.pointsMNiSW [2020 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa