Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Relaciones deícticas espacio-temporales : análisis comparativo del sistema de los demonstrativos polacos y españoles

Pokaż opis pozycji

dc.contributor.author

Zieliński, Andrzej [SAP11019409]

pl
dc.date.accessioned

2015-10-01T09:17:04Z

dc.date.available

2015-10-01T09:17:04Z

dc.date.issued

2012

pl
dc.identifier.issn

2082-8594

pl
dc.identifier.uri

http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15872

dc.language

spa

pl
dc.rights

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska

*
dc.rights.uri

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

*
dc.title

Relaciones deícticas espacio-temporales : análisis comparativo del sistema de los demonstrativos polacos y españoles

pl
dc.title.alternative

Spatio-temporal deixis relationship : a comparative analysis of the demonstrative systems of Polish and Spanish

pl
dc.title.alternative

Relacje deiksy czasoprzestrzennej : analiza porównawcza systemu form wskazujących w języku polskim i hiszpańskim

pl
dc.type

JournalArticle

pl
dc.description.physical

221-235

pl
dc.identifier.weblink

http://www.filg.uj.edu.pl/documents/41616/135699510/SI_11_2012_Zielinski.pdf/d4dce1bf-6c28-476e-a218-2b5ad750cb9b

pl
dc.abstract.pl

Głównym celem niniejszego studium jest ukazanie różnic i podobieństw w użyciu form wskazujących w języku polskim i hiszpańskim, które wynikają nie tylko z rozbieżności paradygmatycznych (hiszpański system trynarny vs polski system binarny), ale i kontekstów pragmatycznych. Przy pomocy korpusów elektronicznych autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki wpływają na konceptualizację tych wyrażeń deiktycznych w obu językach.

pl
dc.abstract.en

The main objective of this paper is to show the differences and similarities in the use of demonstrative forms in Polish and Spanish, which arise not only from differences paradigmatic (Spanish ternary system vs Polish binary system), but also pragmatic context. With the help of electronic corpora the author tries to answer the question of what factors influence the conceptualization of these deictic expressions in both languages.

pl
dc.subject.pl

deiksa

pl
dc.subject.pl

formy wskazujące

pl
dc.subject.pl

czas

pl
dc.subject.pl

przestrzeń

pl
dc.subject.en

deixis

pl
dc.subject.en

demonstrative forms

pl
dc.subject.en

space

pl
dc.subject.en

time

pl
dc.description.number

11

pl
dc.identifier.doi

10.12797/SI.11.2012.11.16

pl
dc.identifier.eissn

2391-7636

pl
dc.title.journal

Studia Iberystyczne

pl
dc.title.volume

Lenguas en contraste : el caso del español y polaco = Languages in contrast : the case of Spanish and Polish = Języki w kontraście : na przykładzie języków hiszpańskiego i polskiego

pl
dc.language.container

spa

pl
dc.date.accession

2017-09-29

pl
dc.participation

Zieliński, Andrzej: 100%;

pl
dc.affiliation

Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej

pl
dc.subtype

Article

pl
dc.rights.original

OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0;

pl
.pointsMNiSW

[2012 B]: 6Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż opis pozycji

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Szukaj w RUJ


Szukanie zaawansowane

Statystyki