Jagiellonian University Repository

Mykobakterioza płuc wywołana przez M. kansasii u dwojga rodzeństwa z zaburzeniami produkcji IL-12 i IFN-\gamma : zespół wrażliwości typu Mendla na zakażenie prątkami : przegląd piśmiennictwa

pcg.skipToMenu

Mykobakterioza płuc wywołana przez M. kansasii u dwojga rodzeństwa z zaburzeniami produkcji IL-12 i IFN-\gamma : zespół wrażliwości typu Mendla na zakażenie prątkami : przegląd piśmiennictwa

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa