Jagiellonian University Repository

Brain stem tumors in children : therapeutic results in patients of the University Children's Hospital of Cracow in Poland

pcg.skipToMenu

Brain stem tumors in children : therapeutic results in patients of the University Children's Hospital of Cracow in Poland

Show full item record

dc.contributor.author Korab-Chrzanowska, Elżbieta pl
dc.contributor.author Kwiatkowski, Stanisław [SAP20001821] pl
dc.contributor.author Bartoszewska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-06-26T07:39:13Z
dc.date.available 2020-06-26T07:39:13Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 0029-540X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/158708
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Brain stem tumors in children : therapeutic results in patients of the University Children's Hospital of Cracow in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 367-372 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 372 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/view/53021/39669 pl
dc.subject.pl dzieci pl
dc.subject.pl guzy pnia mózgu pl
dc.subject.pl leczenie pl
dc.subject.en children pl
dc.subject.en brain stem tumors pl
dc.subject.en treatment pl
dc.description.volume 55 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.eissn 2300-2115 pl
dc.title.journal Nowotwory pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-06-26 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa