Jagiellonian University Repository

Badanie świadomości studentów odnośnie środowiskowych i zawodowych czynników ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej oraz metod prewencji

pcg.skipToMenu

Badanie świadomości studentów odnośnie środowiskowych i zawodowych czynników ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej oraz metod prewencji

Show full item record

dc.contributor.author Cebulska-Wasilewska, Antonina pl
dc.contributor.author Majewska, Renata [SAP20008695] pl
dc.contributor.author Drąg, Zbigniew [SAP11016523] pl
dc.date.accessioned 2020-06-25T13:16:40Z
dc.date.available 2020-06-25T13:16:40Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1505-7054 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/158668
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode *
dc.title Badanie świadomości studentów odnośnie środowiskowych i zawodowych czynników ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej oraz metod prewencji pl
dc.title.alternative Study on students' awareness concerning environmental and occupational hazardous agents of cancer risk and prevention methods pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 50-61 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 61. pl
dc.identifier.weblink http://www.environmed.pl/Badanie-swiadomosci-studentow-odnosnie-srodowiskowych-i-zawodowych-czynnikow-ryzyka,118834,0,1.html pl
dc.subject.pl świadomość zdrowotna pl
dc.subject.pl ryzyko nowotworu pl
dc.subject.pl prewencja pl
dc.subject.pl studenci pl
dc.subject.en students' awareness pl
dc.subject.en cancer risk pl
dc.subject.en prevention knowledge pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2084-6312 pl
dc.title.journal Medycyna Środowiskowa = Environmental Medicine pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-06-25 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Epidemiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0