Jagiellonian University Repository

"IV Rzeczpospolita" w opiniach włoskich dziennikarzy

pcg.skipToMenu

"IV Rzeczpospolita" w opiniach włoskich dziennikarzy

Show full item record

dc.contributor.author Golemo, Karolina [SAP14000393] pl
dc.date.accessioned 2015-09-30T07:40:45Z
dc.date.available 2015-09-30T07:40:45Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1641-0920 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15860
dc.language pol pl
dc.title "IV Rzeczpospolita" w opiniach włoskich dziennikarzy pl
dc.title.alternative "IV Republic" in the eyes of Italian journalists pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 69-84 pl
dc.abstract.pl W jaki sposób prasa włoska pisała o Polsce w okresie sprawowania urządów prezydenta i premiera przez Lecha i Jarosława Kaczyńskich? Tekst, będący częścią szerszego projektu badawczego, przedstawia wyniki analizy treści włoskich artykułów prasowych dotyczących „IV Rzeczypospolitej”, opublikowanych w wybranych włoskich dziennikach i tygodnikach od jesieni 2006 do wiosny 2007 r. Analizowany jest sposób prezentacji i oceny przez dziennikarzy włoskich niektórych wydarzeń politycznych tego okresu: nowej ustawy lustracyjnej i jej konsekwencji dla polskiego społeczeństwa w różnych środowiskach: politycznym, kulturalnym, medialnym; sprzeciw „bohaterów Solidarności” – Tadeusza Mazowieckiego i Bronisława Geremka wobec poczynań władzy i jego oddźwięk społeczny; ataki na generała Jaruzelskiego i oskarżenia o „zbrodnie komunistyczne”. Analiza odkrywa mechanizmy i schematy rządzące sposobami myślenia włoskich komentatorów o Polsce. pl
dc.abstract.en How did Italian press write about Poland during the presidency of Lech Kaczynski when his brother, Jaroslaw Kaczynski, was the Prime Minister? The article, part of a larger research project, presents content analysis results of Italian daily and weekly press between Autumn 2006 and spring 2007. It analyses the way Italian journalists presented and assessed some key events from that time period such as: the new vetting act and its consequences for various political, cultural and media circles, the two “Solidarity heroes” Tadeusz Mazowiecki and Bronisław Geremek’s opposition toward this style of governing and the social response it generated, and finally attacks on gen. Jaruzelski and accusations against him regarding committing “Communist crimes”. The analysis discusses Italian correspondents’ mechanisms and patterns of thought in connection to Poland. pl
dc.subject.pl kontakty polsko-włoskie pl
dc.subject.pl analiza zawartości prasy pl
dc.subject.pl wizerunek medialny pl
dc.subject.pl prasa włoska a Polska pl
dc.subject.pl percepcja polskiej polityki pl
dc.subject.en Polish-Italian contacts pl
dc.subject.en press content analysis pl
dc.subject.en media image pl
dc.subject.en Italian vs Polish press pl
dc.subject.en perception of Polish politics pl
dc.description.number 3 (42) pl
dc.title.journal Studia Medioznawcze = Media Studies pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)