Jagiellonian University Repository

Rozwijanie funkcji samoopiekuńczej u dzieci jako element rodzinnych działań profilaktycznych

pcg.skipToMenu

Rozwijanie funkcji samoopiekuńczej u dzieci jako element rodzinnych działań profilaktycznych

Show full item record

dc.contributor.author Gulla, Bożena [SAP11018719] pl
dc.date.accessioned 2014-09-28T09:17:56Z
dc.date.available 2014-09-28T09:17:56Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1895-4316 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1581
dc.language pol pl
dc.title Rozwijanie funkcji samoopiekuńczej u dzieci jako element rodzinnych działań profilaktycznych pl
dc.title.alternative Development of self-care function in children as a part of family’s preventive treatment pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 673-678 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 678 pl
dc.identifier.weblink http://www.phie.pl/pdf/phe-2012/phe-2012-4-673.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł jest poświęcony znaczeniu rozwoju funkcji samoopiekuńczej dziecka i wpływowi tej funkcji na zdrowie i kondycję dorosłego człowieka. Omówione są uwarunkowania rodzinne istotne dla kształtowania samoopieki, przeszkody na drodze do jej rozwoju oraz konsekwencje deficytów w zakresie omawianej funkcji. Szczególna uwaga poświęcona jest związkom pomiędzy ważnymi dla etiopatogenezy chorób somatycznych konstruktami psychologicznymi, jak aleksytymia i patogenne wzory zachowań, a niedoborami w zakresie samoopieki. Wskazane są również typy postępowań wychowawczych, które sprzyjają rozwojowi funkcji samoopiekuńczej dzieci. pl
dc.abstract.en The article is dedicated to the meaning of self-care function in children and its influence on health and condition of an adult. Family conditions for developing the self-care function are described, as well as the consequences of the deficits regarding this specific function. Special attention is paid to relations between psychological constructs important for ethiopathogenesis of somatic diseases, such as alexithymia and pathological models of behaviour vs. insufficiency in the area of self-care function. It is also indicated which model of parenting favors the development of self-care function in children. pl
dc.subject.pl funkcja samoopiekuńcza pl
dc.subject.pl rozwój pl
dc.subject.pl deficyty pl
dc.subject.en self-care function pl
dc.subject.en development pl
dc.subject.en deficits pl
dc.description.volume 93 pl
dc.description.number 4 pl
dc.title.journal Problemy Higieny i Epidemiologii pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 6


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)