Jagiellonian University Repository

Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? : o pożytkach z wizualizacji problemu filozoficznego w nauczaniu historii idei

pcg.skipToMenu

Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? : o pożytkach z wizualizacji problemu filozoficznego w nauczaniu historii idei

Show full item record

dc.contributor.author Czarnecka, Agnieszka [SAP14007376] pl
dc.date.accessioned 2015-09-29T07:44:12Z
dc.date.available 2015-09-29T07:44:12Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64864-14-8 pl
dc.identifier.issn 0070-2471 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15817
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? : o pożytkach z wizualizacji problemu filozoficznego w nauczaniu historii idei pl
dc.title.alternative What do House of Cards and Machiavelli have in common? : on merits of the visualization of the philosophical issue in teaching the history of political ideas pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 335-344 pl
dc.identifier.weblink https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/6087/6148 pl
dc.description.volume 67 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,57 pl
dc.identifier.doi 10.14746/cph.2015.68.1.18 pl
dc.title.journal Czasopismo Prawno-Historyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-20 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa