Jagiellonian University Repository

Analysis of local gyrification index using a novel shape-adaptive kernel and the standard FreeSurfer spherical kernel : evidence from chronic schizophrenia outpatients

pcg.skipToMenu

Analysis of local gyrification index using a novel shape-adaptive kernel and the standard FreeSurfer spherical kernel : evidence from chronic schizophrenia outpatients

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa