Jagiellonian University Repository

Sclerosing angiomatoid nodular transformation of the spleen treated by laparoscopic partial splenectomy

pcg.skipToMenu

Sclerosing angiomatoid nodular transformation of the spleen treated by laparoscopic partial splenectomy

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa