Jagiellonian University Repository

List jako miejsce ujawniania się wewnętrznego świata twórcy w świetle interakcyjnego modelu badań epistolograficznych

pcg.skipToMenu

List jako miejsce ujawniania się wewnętrznego świata twórcy w świetle interakcyjnego modelu badań epistolograficznych

Show full item record

dc.contributor.author Całek, Anita [SAP11020075] pl
dc.contributor.editor Gałkowska, Agnieszka pl
dc.contributor.editor Stanisz, Marek pl
dc.date.accessioned 2020-06-18T10:00:36Z
dc.date.available 2020-06-18T10:00:36Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7996-613-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157672
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157672
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title List jako miejsce ujawniania się wewnętrznego świata twórcy w świetle interakcyjnego modelu badań epistolograficznych pl
dc.title.alternative Letter as a way of revealing the inner world of the creator in an interactive model of epistolographic studies pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl
dc.description.physical 73-94 pl
dc.abstract.pl Wewnętrzny świat podmiotu w liście - jako gatunku szczególnym - ujawnia się na wiele sposobów. List formuje ekspresję podmiotu i równocześnie stanowi jego portret, ten ujawniony i ukryty (w "warstwie głębokiej" tekstu). Interakcyjny model analizy listu w kontekście badań nad światem wewnętrznym pozwala wydobyć z korespondencji rozmaite sposoby mówienia o sobie. Równolegle jednak złożoność tej rzeczywistości nie odsłania wszystkiego i zawsze napotyka granice. To one sprawiają, że podmiot nawet dla siebie pozostaje tajemnicą. pl
dc.abstract.en The inner world of the subject in the letter, as a peculiar genre, manifests itself in a variety of ways. A letter facilitates a better expression of the subject, while simultaneously drawing their portrait - one revealed and one concealed (in the "deep layer" of the text). The interactive model of analysing a letter allows examining the manifold ways of expressing one's inner world in written correspondence. Furthermore, it also takes into consideration such phenomena as self-creation, foreknowledge, self-reflexivity, or communicative skills. Analysed from different per-spectives, the letter turns out to be an incredulously complex and multi-level phenomenon, at-tractive for the reader as well as inspiring for the scholar. pl
dc.subject.pl list pl
dc.subject.pl epistolografia pl
dc.subject.pl podmiot pl
dc.subject.pl świat wewnętrzny pl
dc.subject.pl refleksywność pl
dc.subject.pl ekspresja siebie pl
dc.subject.en letter pl
dc.subject.en epistolography pl
dc.subject.en self-reflexivity pl
dc.subject.en inner world pl
dc.subject.en subject pl
dc.subject.en expression pl
dc.description.series Filozofia w Literaturze. Literatura w Filozofii pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.publication 1,54 pl
dc.title.container Świat wewnątrz nas pl
dc.title.volume Ekspresja doświadczenia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 3 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 11; liczba stron 246; liczba arkuszy wydawniczych 16; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Rzeszowski pl
dc.identifier.bookweblink http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4848907 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska