Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego

Show full item record

dc.contributor.author Nowak, Krzysztof [SAP14010966] pl
dc.date.accessioned 2020-06-18T09:07:55Z
dc.date.available 2020-06-18T09:07:55Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-66492-11-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157663
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wykorzystanie narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego pl
dc.title.alternative The use of Internet communication tools in the municipalities of the Małopolska Province pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.pubinfo Nowy Targ : Wydawnictwo ToC pl
dc.description.physical 232 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 213-224 pl
dc.identifier.weblink https://media.uj.edu.pl/publikacje-krzysztof-nowak pl
dc.identifier.weblink https://media.uj.edu.pl/documents/1384650/134373778/Nowak+K.+2020.+Wykorzystanie+narz%C4%99dzi+komunikowania+internetowego+w+gminach+wojew%C3%B3dztwa+ma%C5%82opolskiego.pdf/4a2b662b-4a55-42f9-9e2f-165785f5c1db pl
dc.subject.pl technologie informacyjno-komunikacyjne pl
dc.subject.pl komunikowanie społeczne pl
dc.subject.pl gminy pl
dc.subject.pl województwo małopolskie pl
dc.description.publication 11 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-956040-2-7 pl
dc.date.accession 2020-06-17 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa