Jagiellonian University Repository

Stan psychiczny a odpowiedzialność karna : regulacje prawne i kryteria medyczne w Polsce oraz innych państwach

pcg.skipToMenu

Stan psychiczny a odpowiedzialność karna : regulacje prawne i kryteria medyczne w Polsce oraz innych państwach

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa