Jagiellonian University Repository

Macrophage-specific RAM11 monoclonal antibody cross-reacts with basal cells of stratified squamous epithelia

pcg.skipToMenu

Macrophage-specific RAM11 monoclonal antibody cross-reacts with basal cells of stratified squamous epithelia

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa