Jagiellonian University Repository

Międzynarodowa konferencja pt. "Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków" w Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 7-8.11.2019 r.

pcg.skipToMenu

Międzynarodowa konferencja pt. "Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków" w Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 7-8.11.2019 r.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa