Jagiellonian University Repository

Koniec czasów, historia, psychoterapia

pcg.skipToMenu

Koniec czasów, historia, psychoterapia

Show full item record

dc.contributor.author Potoczek, Anna [SAP20002035] pl
dc.date.accessioned 2020-06-12T08:46:06Z
dc.date.available 2020-06-12T08:46:06Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.issn 0239-4170 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157420
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Koniec czasów, historia, psychoterapia pl
dc.title.alternative The end of time, history psychotherapy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 53-60 pl
dc.identifier.weblink http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT2002n1s53Potoczek.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł zawiera rozważania na temat końca czasów, związanego z tym kryzysu idei postępu i konsekwencji tego dla psychoterapii. Opracowanie jest esejem odbiegającym formą od opracowań naukowych, w którym autorka dość swobodnie operuje treścią. pl
dc.abstract.en The author describes the process of decline, spiritual and psychological crisis and chances of a re-evolution of the modem world. pl
dc.subject.en decline pl
dc.subject.en crisis pl
dc.subject.en change pl
dc.description.number 1 (120) pl
dc.identifier.eissn 2391-5862 pl
dc.title.journal Psychoterapia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-06-12 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dorosłych pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa