Jagiellonian University Repository

Mosze Isserles : jego kabała i halacha

pcg.skipToMenu

Mosze Isserles : jego kabała i halacha

Show full item record

dc.contributor.advisor Pilarczyk, Krzysztof [SAP11012814] pl
dc.contributor.author Filek, Paweł [USOS14002] pl
dc.date.accessioned 2020-06-12T06:30:40Z
dc.date.available 2020-06-12T06:30:40Z
dc.date.submitted 2018-10-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157410
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Mosze Isserles : jego kabała i halacha pl
dc.title.alternative Moshe Isserles : his kabala and halacha pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 210 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 203-209 pl
dc.abstract.pl Mosze Isserles jest jednym z najważniejszych myślicieli żydowskich wszechczasów. Zasłynął jako posek - twórca halachy - religijnego prawa żydowskiego. Rema - to akronim, pod którym znany jest Isserles w historiozofii żydowskiej. Pośród wyznawców judaizmu uznawany jest za pierwszego z acharonim - "późnych autorytetów". Jego twórczość prawodawcza, aby być właściwie zrozumiana, musi być widziana przez pryzmat jego szeroko rozumianego światopoglądu. Ten ostatni znalazł swój wyraz w na wpół zapomnianych pismach: Wartość wina (Machir jajin, Kremona 1558) i Prawo oddania wstępującego (Torat ha-ola, Praga 1569). Pisarstwo Isserlesa doczekało się tylko nielicznych komentarzy rabinicznych. Pewne jego aspekty - takie jak zainteresowanie astronomią, nowe podejście do idei ezoteryzmu, nowatorskie podejście do cirruciulum żydowskich tekstów - przyciągnęły uwagę badaczy akademickich. Twórczość Rema opisywana bywa jako część tak zwanego "renesansu aszkenazyjskiego". Podejście takie zorientowane jest na racjonalistyczne wątki w myśli krakowskiego rabina, pomija jednak mistyczne i mitotwórcze aspekty jego pisarstwa. Praca niniejsza za przedmiot ma te właśnie zapoznane, czy też nigdy nierozpoznane i nieopisane cechy myśli Isserlesa. Punkt wyjścia stanowi dla mnie biografia i historyczne okoliczności życia Rema. Następnie analizuję fundamenty jego światopoglądu, takie jak rozumienie miejsca filozofii i kabały w myśli żydowskiej, ewentualne wpływy myśli renesansowej i humanistycznej, podejście do idei ezoteryzmu. W końcu, w części trzeciej usiłuję opisać wybrane wątki mistyczne obecne w myśleniu Isserlesa. Wątki te postrzegam jako kluczowe dla jego działalności na polu halachy, a zatem niezbędne, by zrozumieć kształt żydowskiego życia duchowego w epoce nowożytnej. Integralną część tekstu pracy stanowią ilustracje oraz przekłady dłuższych fragmentów pism Moszego Isserlesa. pl
dc.subject.pl Isserles pl
dc.subject.pl judaizm pl
dc.subject.pl religioznawstwo pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.pl Żydzi pl
dc.subject.en Isserles pl
dc.subject.en Judaism pl
dc.subject.en study of religion pl
dc.subject.en history pl
dc.subject.en Jews pl
dc.description.publication 9 pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2018/181 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Instytut Religioznawstwa pl
dc.contributor.reviewer Kouts, Gideon pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Roman pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Religioznawstwa pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright