Jagiellonian University Repository

XX Congress of International Academy of Legal Medicine, Budapeszt, 23-28 sierpnia 2006 : sprawozdanie

pcg.skipToMenu

XX Congress of International Academy of Legal Medicine, Budapeszt, 23-28 sierpnia 2006 : sprawozdanie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa