Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Accessibility and selective stabilization of the principal spin states of iron by pyridyl versus phenolic ketimines : modulation of the {^6}A_{1}\leftrightarrow{^2}T_{2} ground-state transformation of the [FeN_{4}O_{2}]^{+} chromophore

Accessibility and selective stabilization of the ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach