Jagiellonian University Repository

O "Poezji Religijnej i Sakralnej" (13)

pcg.skipToMenu

O "Poezji Religijnej i Sakralnej" (13)

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2020-06-09T08:03:28Z
dc.date.available 2020-06-09T08:03:28Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-9922 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157254
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title O "Poezji Religijnej i Sakralnej" (13) pl
dc.title.alternative On "Religious and Sacred Poetry", No. 13 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21-25 pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/RASP-2016-no-01-13.pdf#page=21 pl
dc.abstract.pl Tekst jest wprowadzeniem do numeru 13-ego czasopisma pt. "Religious and Sacred Poetry". Autor głównie omawia cele periodyku i zawartość numeru. pl
dc.abstract.en The text is an intruduction to the issue No. 13 of the journal entitled "Religious and Sacred Poetry". The author discuss mainly the goals of the periodical and content of the issue. pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl poezja sakralna pl
dc.subject.pl literatura pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl wychowanie pl
dc.subject.pl czasopismo naukowe pl
dc.subject.pl religijna kultura literacka pl
dc.subject.pl filologia słowiańska pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en sacred poetry pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en scholarly periodical pl
dc.subject.en religious literary culture pl
dc.subject.en Slavic philology pl
dc.subject.en Christian culture pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 1 (13) pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.eissn 2391-9418 pl
dc.title.journal Religious and Sacred Poetry pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-06-09 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa