Jagiellonian University Repository

Prospektywne badania dynamiki depresji u dzieci między preadolescencją a wczesną fazą dorastania

pcg.skipToMenu

Prospektywne badania dynamiki depresji u dzieci między preadolescencją a wczesną fazą dorastania

Show full item record

dc.contributor.author Bomba, Jacek [SAP20000354] pl
dc.contributor.author Modrzejewska, Renata [SAP20000375] pl
dc.date.accessioned 2020-06-08T13:16:31Z
dc.date.available 2020-06-08T13:16:31Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 0033-2674 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157216
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Prospektywne badania dynamiki depresji u dzieci między preadolescencją a wczesną fazą dorastania pl
dc.title.alternative Prospective studies on dynamics of depression from preadolescence to early adolescence pl
dc.title.alternative Проспективные исследования динамики депрессииу детей между предадолесценцией и ранней фазой возрастания pl
dc.title.alternative Prospektivnye issledovaniâ dinamiki depressiiu detej meždu predadolescenciej i rannej fazoj vozrastaniâ pl
dc.title.alternative Prospektive Studien an der Dynamik der Depression bei Kindern zwischen Preadoleszenz und früher Phase des Erwachsenwerdens pl
dc.title.alternative L’étude prospective de la dynamique de la dépression des enfants durant la période de la pré-adolescence et l’adolescence précoce pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 481-490 pl
dc.description.additional Streszcz. w j. ros., niem., fr. Bibliogr. s. 489-490 pl
dc.identifier.weblink http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/PPt40n3s481Bomba.pdf pl
dc.abstract.en Aim. The aim o f the study is to evaluate the changes in prevalence and dynamics o f depression during puberty. It was conducted in prospective studies in a representative group of large-town primary school students. Method. A group of 1993, 10 year-old students were chosen in a two-stage draw. They were studied with the Karków Depression Inwentory (KID) in the subsequent years 2001, 2002, 2003. Results. The point prevalence o f depression was respectively 29%, 30% and 26% for 10, 11 and 12 year-olds. The spread-out rate o f depressive disorder was relatively stable. Conclusions. Depression is more common in pre-adolescent boys than girls. The dynamics of the disorder, when studied in these three years show that depression is a disorder with a very unequivocal course amongst the preadolescents. pl
dc.subject.pl depresja u dzieci i młodzieży pl
dc.subject.pl badania epidemiologiczne zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży pl
dc.subject.en child and adolescent depression pl
dc.subject.en epidemiology of mental disorders in childhood and adolescence pl
dc.description.volume 40 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,54 pl
dc.identifier.eissn 2391-5854 pl
dc.title.journal Psychiatria Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-06-08 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa