Jagiellonian University Repository

"Psychoterapia" czy "psychoterapie"?

pcg.skipToMenu

"Psychoterapia" czy "psychoterapie"?

Show full item record

dc.contributor.author Aleksandrowicz, Jerzy [SAP20000353] pl
dc.date.accessioned 2020-06-08T11:50:23Z
dc.date.available 2020-06-08T11:50:23Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 0239-4170 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157203
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title "Psychoterapia" czy "psychoterapie"? pl
dc.title.alternative "Psychotherapy" or "psychotherapies"? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-30 pl
dc.identifier.weblink http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT2004n2s17Aleksandrowicz.pdf pl
dc.abstract.pl Autor omawia różnice celów i rodzaju oddziaływań, typu relacji i rodzaju pomocy oddziaływań psychospołecznymi będących leczeniem - psychoterapii - od oddziaływań nazwanych przez niego pomocą psychospołeczną. Psychoterapia to zastosowanie oddziaływań psychospołecznych w celu usuwania zaburzeń zdrowia. Rozróżnienia ze względu na założenia teoretyczne są sztuczne, ale rozmaitość patomechanizmów zaburzeń wymaga określenia rodzajów oddziaływań adekwatnych do ich specyfiki i dostrzeżenia różnic między psychoterapiami wskazanymi w poszczególnych zaburzeniach. pl
dc.abstract.en Many studies show that there is no reason for accepting the existence of many types of psychotherapies, types which differ in their theoretical concepts. There is also no reason for considering musicotherapy, psychodrama, etc, as individual therapeutic procedures. The search for a definition of psychotherapy leads to a differentiation between those psychosocial activities which are in fact treatment - as psychotherapy and other activities called as psychosocial help. They differ in the type of relation formed in which the psychosocial influences are exerted, the type o f those psychosocial influences and specificity of help given. The activation o f the unspecific therapeutic factors, just like it is the case in crisis intervention, intervention into the family system, counselling, psychorehabilitation, etc, - all these are psychosocial help. Therefore, besides the fact that it in itself is not treatment, it has a wide applicability in medicine. Psychotherapy is the application of psychosocial influences with the aim of removing the health impairment. Because of the variety of these disorders and their causal factors, psychotherapy of neurotic disorders must in fact differ from e.g. psychotherapy of schizophrenia. pl
dc.subject.en psychotherapy pl
dc.subject.en psychosocial pl
dc.subject.en help definitions pl
dc.description.number 2 (192) pl
dc.identifier.eissn 2391-5862 pl
dc.title.journal Psychoterapia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-06-08 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Katedra Psychoterapii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa