Jagiellonian University Repository

Specific psychopathology of depressive syndromes in Poland

pcg.skipToMenu

Specific psychopathology of depressive syndromes in Poland

Show full item record

dc.contributor.author Zięba, Andrzej [SAP20000364] pl
dc.contributor.author Dudek, Dominika [SAP20001542] pl
dc.date.accessioned 2020-06-05T08:50:18Z
dc.date.available 2020-06-05T08:50:18Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 1509-2046 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157078
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title Specific psychopathology of depressive syndromes in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 67-70 pl
dc.identifier.weblink http://www.archivespp.pl/uploads/APPv3n1p67Zieba.pdf pl
dc.subject.en depression pl
dc.subject.en specific psychopathology pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2083-828X pl
dc.title.journal Archives of Psychiatry and Psychotherapy pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-06-05 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dorosłych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa