Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

On the nature of spin- and orbital-resolved Cu^{+}-NO charge transfer in the gas phase and at Cu(I) sites in zeolites

On the nature of spin- and orbital-resolved Cu^{+}-NO ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa