Jagiellonian University Repository

The somatotropic axis in postmenopausal women during six month of transdermal continuous 17b~00-estradiol administration combined with oral medroxyprogesterone

pcg.skipToMenu

The somatotropic axis in postmenopausal women during six month of transdermal continuous 17b~00-estradiol administration combined with oral medroxyprogesterone

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa