Jagiellonian University Repository

Association of COX-2 gene haplotypes with prostaglandins production in bronchial asthma

pcg.skipToMenu

Association of COX-2 gene haplotypes with prostaglandins production in bronchial asthma

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa