Jagiellonian University Repository

Neuropsychologiczna ocena funkcjonowania poznawczego dzieci po operacji usunięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego : studium przypadku

pcg.skipToMenu

Neuropsychologiczna ocena funkcjonowania poznawczego dzieci po operacji usunięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego : studium przypadku

Show full item record

dc.contributor.author Starowicz-Filip, Anna [SAP20011647] pl
dc.contributor.author Milczarek, Olga [SAP20011910] pl
dc.contributor.author Kwiatkowski, Stanisław [SAP20001821] pl
dc.contributor.author Kułaga, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-06-01T13:56:52Z
dc.date.available 2020-06-01T13:56:52Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1896-6764 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156881
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Neuropsychologiczna ocena funkcjonowania poznawczego dzieci po operacji usunięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego : studium przypadku pl
dc.title.alternative The neuropsychological assessment of cognitive functioning of children after brain aneurysm operation : a case study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 36-42 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 42 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/The-neuropsychological-assessment-of-cognitive-functioning-of-children-after-brain-aneurysm-operation-8211-a-case-study,46,12605,1,1.html pl
dc.subject.pl tętniak mózgu pl
dc.subject.pl ocena neuropsychologiczna pl
dc.subject.pl procesy poznawcze pl
dc.subject.en aneurysm pl
dc.subject.en neuropsychological assessment pl
dc.subject.en cognitive function pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2084-9885 pl
dc.title.journal Neuropsychiatria i Neuropsychologia pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-06-01 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Psychologii Lekarskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa