Jagiellonian University Repository

"Dziady" jako Mac Guffin : spektakl Kazimierza Dejmka z perspektywy aktorów w filmie Marka Drążewskiego "Dziady"

pcg.skipToMenu

"Dziady" jako Mac Guffin : spektakl Kazimierza Dejmka z perspektywy aktorów w filmie Marka Drążewskiego "Dziady"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa