Jagiellonian University Repository

Antropologia Antoniego Kępińskiego

pcg.skipToMenu

Antropologia Antoniego Kępińskiego

Show full item record

dc.contributor.author Bomba, Jacek [SAP20000354] pl
dc.date.accessioned 2020-05-29T10:54:21Z
dc.date.available 2020-05-29T10:54:21Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 0239-4170 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156826
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Antropologia Antoniego Kępińskiego pl
dc.title.alternative Antoni Kępiński's anthropology pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-77 pl
dc.identifier.weblink http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT2007n2s71Bomba.pdf pl
dc.abstract.pl W oparciu o teksty Antoniego Kępińskiego, zwłaszcza powstałe w pracy nad problemami Obozu Koncentracyjnego Auschwitz Birkenau, przedstawiono jego rozumienie istoty ludzkiej podkreślając znaczenie rozwoju, oraz podstawowych sposobów funkcjonowania w sytuacji skrajnej. pl
dc.abstract.en Kępiński’s understanding of the human being was presented upon analysis of his texts written during his work on Auschwitz Birkenau Concentration Camp problems. Role of development and main patterns of functioning in extreme situation was emphasized. pl
dc.subject.pl philosophy pl
dc.subject.pl survival pl
dc.subject.pl anxiety pl
dc.description.number 2 (141) pl
dc.identifier.eissn 2391-5862 pl
dc.title.journal Psychoterapia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-29 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa