Jagiellonian University Repository

Specyfika, zasady i dylematy terapii pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego na młodzieżowym oddziale psychiatrycznym

pcg.skipToMenu

Specyfika, zasady i dylematy terapii pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego na młodzieżowym oddziale psychiatrycznym

Show full item record

dc.contributor.author Pilecki, Maciej [SAP20001406] pl
dc.contributor.author Cygankiewicz, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-05-29T09:36:17Z
dc.date.available 2020-05-29T09:36:17Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 0239-4170 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156820
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Specyfika, zasady i dylematy terapii pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego na młodzieżowym oddziale psychiatrycznym pl
dc.title.alternative Specificity, rules and dilemmas of therapy in patients diagnosed with anorexia nervosa within the frames of the Adolescent Psychiatric Ward pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-27 pl
dc.identifier.weblink http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2008/Pilecki17_PT4_2008.pdf pl
dc.abstract.pl Autorzy prezentują swoje dotychczasowe doświadczenia w terapii pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego hospitalizowanych w młodzieżowym wielodiagnostycznym oddziale psychiatrycznym. Opisując model opieki nad pacjentkami z zaburzeniami odżywiania się zwracają uwagę na trudności w pracy terapeutycznej, wynikające m.in. z gwałtowności narastania objawów i ich chroniczności, niskiej motywacji pacjentek do leczenia, wątpliwości zespołu leczącego co do zasadności łączenia metod behawioralno-poznawczych z podejściem psychodynamicznym, mnogości ról podejmowanych przez terapeutów. pl
dc.abstract.en The present article attempts to summarize the authors’ experiences in the therapy of patients diagnosed with anorexia nervosa treated within the frames of the adolescent multi-diagnostic in-patient ward. One of the most important elements that determines our therapy offer is the specificity of the group of patients diagnosed with anorexia nervosa and hospitalized in the ward. Patients can be described as difficult-to-treat for many reasons, among others, because of sudden symptoms’ increase, their chronicity, or ineffectiveness of outpatients clinic treatment. Our comments and observations are made from the perspective of psychodynamic psychiatry and psychotherapy. In psychodynamic and psychoanalytical literature, anorexia nervosa is sometimes treated as a syndrome of a prepsychotic, personality or neurotic character. At least a dozen different understandings of dynamic causative mechanisms are mentioned in this context. An important supplement of dynamic theories that we have taken up is an attempt to understand the relations between individual psychopathology of a patient and functioning of the family system. Families of girls with the anorexia nervosa problem can be perceived as not helping their children in creating their own personality, one that is well-separated from the outside world. Therapy in the ward is based on therapeutic community, nutrition contract, family therapy, individual therapy, group therapy, artetherapy, and physiotherapy. None of the therapy forms can be deemed as dominating. They should rather be perceived as complementary. The model for treatment of patients with eating disorders that we have developed within the frames of the ward is accompanied with our numerous doubts, concerns and discussions, and it is not yet final. pl
dc.subject.en anorexia nervosa pl
dc.subject.en therapy pl
dc.subject.en adolescent ward pl
dc.description.number 4 (147) pl
dc.identifier.eissn 2391-5862 pl
dc.title.journal Psychoterapia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa