Jagiellonian University Repository

Single‐chain magnet based on cobalt(II) thiocyanate as XXZ spin chain

pcg.skipToMenu

Single‐chain magnet based on cobalt(II) thiocyanate as XXZ spin chain

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa