Jagiellonian University Repository

Charakterystyka kliniczna oraz leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi w szpitalach bez pracowni kardiologii inwazyjnej : Małopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych 2002-2003

pcg.skipToMenu

Charakterystyka kliniczna oraz leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi w szpitalach bez pracowni kardiologii inwazyjnej : Małopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych 2002-2003

Show full item record

dc.contributor.author Dudek, Dariusz [SAP20001398] pl
dc.contributor.author Siudak, Zbigniew [SAP20011644] pl
dc.contributor.author Kuta, Marcin pl
dc.contributor.author Mielecki, Waldemar pl
dc.contributor.author Rakowski, Tomasz [SAP20012839] pl
dc.contributor.author Dziewierz, Artur [SAP20011458] pl
dc.contributor.author Giszterowicz, Dawid [USOS53781] pl
dc.contributor.author Dubiel, Jacek [SAP20000850] pl
dc.date.accessioned 2020-05-25T13:14:04Z
dc.date.available 2020-05-25T13:14:04Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 1734-9338 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156498
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Charakterystyka kliniczna oraz leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi w szpitalach bez pracowni kardiologii inwazyjnej : Małopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych 2002-2003 pl
dc.title.alternative Clinical characteristics and treatment strategies in patients with acute coronary syndromes in hospitals without an on-site invasive facility : the Registry of Acute Coronary Syndromes in the Małopolska Region 2002-2003 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 97-106 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 105-106 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/ORIGINAL-ARTICLE-Clinical-characteristics-and-treatment-strategies-in-patients-with-acute-coronary-syndromes-in-hospitals-without-an-on-site-invasive-facility-The-Registry-of-Acute-Coronary-Syndromes-,35,4023,1,1.html pl
dc.subject.pl ostry zespół wieńcowy pl
dc.subject.pl angioplastyka wieńcowa pl
dc.subject.pl zawał serca pl
dc.subject.en acute coronary syndrome pl
dc.subject.en coronary angioplasty pl
dc.subject.en myocardial infarction pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,19 pl
dc.identifier.eissn 1897-4295 pl
dc.title.journal Postępy w Kardiologii Interwencyjnej pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-05-25 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa