Jagiellonian University Repository

Ambiguity of innovation typology in innovation measurement : towards a unified typology of innovation and measurement model

pcg.skipToMenu

Ambiguity of innovation typology in innovation measurement : towards a unified typology of innovation and measurement model

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa