Jagiellonian University Repository

Challenges and controversies in human mesenchymal stem cell therapy

pcg.skipToMenu

Challenges and controversies in human mesenchymal stem cell therapy

Show full item record

dc.contributor.author Lukomska, Barbara pl
dc.contributor.author Stanaszek, Luiza pl
dc.contributor.author Zuba-Surma, Ewa [SAP12019984] pl
dc.contributor.author Legosz, Paweł pl
dc.contributor.author Sarzynska, Sylwia pl
dc.contributor.author Drela, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-05-25T09:52:37Z
dc.date.available 2020-05-25T09:52:37Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1687-966X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156454
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Challenges and controversies in human mesenchymal stem cell therapy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 2019 pl
dc.identifier.doi 10.1155/2019/9628536 pl
dc.identifier.eissn 1687-9678 pl
dc.title.journal Stem Cells International pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biologii Komórki pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.identifier.articleid 9628536 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa