Jagiellonian University Repository

Chronic kidney disease in prevalent orthotopic heart transplant recipients using a new CKD-EPI formula

pcg.skipToMenu

Chronic kidney disease in prevalent orthotopic heart transplant recipients using a new CKD-EPI formula

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa