Jagiellonian University Repository

Ocena zależności pomiędzy stężeniami troponiny I mierzonymi we wczesnym okresie po transplantacji serca a obrazem histopatologicznym przeszczepionego serca

pcg.skipToMenu

Ocena zależności pomiędzy stężeniami troponiny I mierzonymi we wczesnym okresie po transplantacji serca a obrazem histopatologicznym przeszczepionego serca

Show full item record

dc.contributor.author Wierzbicki, Karol [SAP20002161] pl
dc.contributor.author Sobczyk, Dorota pl
dc.contributor.author Milaniak, Irena pl
dc.contributor.author Bochenek, Maciej [SAP20013191] pl
dc.contributor.author Ciołczyk-Wierzbicka, Dorota [SAP20001784] pl
dc.contributor.author Frasik, Wiesław pl
dc.contributor.author Rudnicka-Sosin, Lucyna pl
dc.contributor.author Kapelak, Bogusław [SAP20000871] pl
dc.contributor.author Drwiła, Rafał [SAP20000878] pl
dc.contributor.author Bartuś, Krzysztof [SAP20012646] pl
dc.contributor.author Przybyłowski, Piotr [SAP20001438] pl
dc.contributor.author Sadowski, Jerzy [SAP20000864] pl
dc.date.accessioned 2020-05-22T12:55:06Z
dc.date.available 2020-05-22T12:55:06Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1731-5530 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156410
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ocena zależności pomiędzy stężeniami troponiny I mierzonymi we wczesnym okresie po transplantacji serca a obrazem histopatologicznym przeszczepionego serca pl
dc.title.alternative Analysis of the correlation between troponin I level evaluated in the early period after heart transplantation and the histopathological findings of the transplanted heart pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 226-230 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 229-230 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/NIEWYDOLNOSC-SERCA-I-PLUC-TRANSPLANTOLOGIA-Analysis-of-the-correlation-between-troponin-I-level-evaluated-r-nin-the-early-period-after-heart-transplantation-and-the-histopathological-findings-of-the-t,40,18933,1,1.html pl
dc.subject.pl troponina pl
dc.subject.pl zmiany niedokrwienne pl
dc.subject.pl przeszczep serca pl
dc.subject.en troponin pl
dc.subject.en ischemic lesion pl
dc.subject.en heart transplantation pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 1897-4252 pl
dc.title.journal Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-05-22 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Chemii Fizjologicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa