Jagiellonian University Repository

Komory ciśnieniowe czy intubacja? : Czyli początki torakochirurgii na przełomie XIX i XX wieku

pcg.skipToMenu

Komory ciśnieniowe czy intubacja? : Czyli początki torakochirurgii na przełomie XIX i XX wieku

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa