Jagiellonian University Repository

Rekonstrukcja krtani z użyciem autologicznej chrząstki żebra i stentu : opis przypadku

pcg.skipToMenu

Rekonstrukcja krtani z użyciem autologicznej chrząstki żebra i stentu : opis przypadku

Show full item record

dc.contributor.author Warmus, Janusz pl
dc.contributor.author Gil, Tomasz pl
dc.contributor.author Gocyk, Wojciech pl
dc.contributor.author Ziętkiewicz, Mirosław [SAP20002128] pl
dc.contributor.author Kużdżał, Jarosław [SAP20011888] pl
dc.date.accessioned 2020-05-21T13:32:09Z
dc.date.available 2020-05-21T13:32:09Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1731-5530 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156309
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rekonstrukcja krtani z użyciem autologicznej chrząstki żebra i stentu : opis przypadku pl
dc.title.alternative Laryngeal reconstruction using autologous rib cartilage and T stent : a case report pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 86-90 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 90 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Laryngeal-reconstruction-using-autologous-rib-cartilage-and-T-stent-r-n-a-case-report,40,16546,1,1.html pl
dc.subject.pl rekonstrukcja krtani pl
dc.subject.pl przeszczep chrząstki pl
dc.subject.pl stent T pl
dc.subject.en laryngeal reconstruction pl
dc.subject.en cartilage graft pl
dc.subject.en T-tube stent pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 1897-4252 pl
dc.title.journal Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-05-21 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa