Jagiellonian University Repository

Professor Janina Sokołowska-Pituchowa : a legend in Polish anatomy (1915–2011)

pcg.skipToMenu

Professor Janina Sokołowska-Pituchowa : a legend in Polish anatomy (1915–2011)

Show full item record

dc.contributor.author Walocha, Jerzy [SAP20001143] pl
dc.contributor.author Skrzat, Janusz [SAP20001139] pl
dc.contributor.author Klimek-Piotrowska, Wiesława [SAP20000524] pl
dc.contributor.author Zawiliński, Jarosław [SAP20000536] pl
dc.contributor.author Mizia, Ewa [SAP20001788] pl
dc.contributor.author Goncerz, Grzegorz [SAP20001140] pl
dc.contributor.author Gorczyca, Janusz [SAP20000517] pl
dc.date.accessioned 2020-05-20T11:07:11Z
dc.date.available 2020-05-20T11:07:11Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0015-5659 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156189
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Professor Janina Sokołowska-Pituchowa : a legend in Polish anatomy (1915–2011) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 56-57 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/article/view/19274 pl
dc.subject.pl Janina Sokołowska-Pituchowa pl
dc.subject.en Janina Sokołowska-Pituchowa pl
dc.description.volume 71 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 1644-3284 pl
dc.title.journal Folia Morphologica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-05-20 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Anatomii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa