Jagiellonian University Repository

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego : część III : grupy siedliskowe i syntaksonomiczne

pcg.skipToMenu

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego : część III : grupy siedliskowe i syntaksonomiczne

Show full item record

dc.contributor.author Podgórska, Monika [USOS57930] pl
dc.date.accessioned 2020-05-19T20:36:05Z
dc.date.available 2020-05-19T20:36:05Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1640-629X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156157
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego : część III : grupy siedliskowe i syntaksonomiczne pl
dc.title.alternative Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock : part III : habitat and syntaxonomical groups pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 347-370 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 368-369. Streszcz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://bomax.botany.pl/cgi-bin/pubs/data/article_pdf?id=3830 pl
dc.identifier.weblink http://bomax.botany.pl/pubs/#article-3830 pl
dc.subject.en geobotanical problems pl
dc.subject.en habitat groups of species pl
dc.subject.en syntaxonomical groups pl
dc.subject.en Garb Gielniowski Hummock pl
dc.subject.en Wyżyna Małopolska Upland pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2449-8890 pl
dc.title.journal Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-19 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa